Enerģētiskā diagnostika (biolokācija)

Ar to sākas pirmreizējā pieņemšana pie praktizējošā kosmoenerģētiķa.

Enerģētikas diagnostika atklāj fiziskās, garīgās un sociālās veselības traucējumu, problēmu, neveiksmju pamata cēloni, vai arī apstiprina jūsu lielisko enerģijas un veselības stāvokli.

Traucējumu iemesls, pirmām kārtām, var būt pats cilvēks – viņa negatīvās domas, emocijas un darbi. Tāpat to iemesls var būt dažādas energo-informācijas ietekmes no ārpuses, dzimtas programmas un „piesaistes” (enerģijas noplūdes kanāli). Visos šajos gadījumos tiek radītas negatīvas vibrācijas, un pēc pievilkšanās likuma cilvēks no telpiskā informācijas lauka sev pievelk negatīvu enerģiju.

Šīs diagnostikas laikā nav nepieciešamības veikt precīzas diagnozes, jo ar to veiksmīgi tiek galā mūsdienu medicīnisko izmeklējumu metodes. Ja pacientam ir medicīniskās kartes, analīžu rezultāti, ultraskaņas un ārstu secinājumi, tas ievērojami atvieglo darbu un dod iespēju objektīvāk novērtēt un pievērsties gaidāmajām kosmoenerģētikas sesijām.


Būtiskākais novērtējums tiek veikts pēc biolauka stāvokļa, kā arī pēc čakru – galveno cilvēka enerģētisko centru darbības. Daudzos gadījumos novājināta enerģiskā lauka iemesli ir energoinformācijas ietekmes (dažādi lāsti un citas destruktīvās programmas), kuras rada biolauka deformācijas un dzīvībai nepieciešamās enerģijas noplūdi. Šīs enerģijas daudzums un kvalitāte ir cilvēka enerģētiskās aizsardzības pamats.

Destruktīvās ietekmes traucē čakrām, kas atbild par cilvēka psihisko stāvokli, attiecībām sabiedrībā (ģimene, darbs utt.), kā arī par veselību. Katrs energocentrs atbild par noteiktu orgānu grupu un pēc katras čakras stāvokļa var spriest par esošajām vai iespējamām saslimšanām vai traucējumiem.


Turklāt visām čakras ir savas funkcijas cilvēka psiholoģiskajā izpausmē ārējā pasaulē (piemēram, piektā čakra atbild par komunikāciju, saskarmi ar cilvēkiem), jo katra no tām valda pār kādu no cilvēka dzīves jomām. Tādēļ iespējams iegūt secinājumus par esošajiem traucējumiem. Piemēram, otrās un ceturtās čakras darbības traucējumi rada problēmas, kas saistītas ar ģimeni (nespēja izveidot ģimeni, sarežģītas attiecības, problēmas ar bērnu ieņemšanu utt).

  • Biolauka deformāciju esamības vai neesamības noteikšana (dažādas ietekmes),
  • Ietekmes veids, tās sākuma laiks
  • Čakru un orgānu darbības enerģētiskā diagnostika
  • piesaistes" klātbūtnes vai neesamības, enerģijas noplūdes kanālu, auras traucējumu noteikšana
  • Diagnostika pēc fotogrāfijas (cilvēkam fotogrāfijā ir jābūt vienam)
  • ģeopatogēno zonu atrašana un bloķēšana (telpās)

Sīkāka konsultācija, kas norisinās pēc diagnostikas, palīdz pacientam izprast pilnu sava stāvokļa novērtējumu, kā arī veikt nepieciešamās darbības un lēmumus. Ja ir vēlme, Jūs varat iziet attīrošos, enerģētiku un čakru atjaunojošos, atveseļojošos seansus.

Pierakstīties pakalpojumam